BÀSQUET PER A TOTHOM

 

BÀSQUET PER TOTHOM

 

 

 

L'últim trimestre de 2012 neix a la Fundació un nou Departament de Promoció que té la missió de fomentar del basquetbol a nivell local. Per dur-lo endavant, es va presentar el projecte 'Bàsquet per a tothom'.

Un projecte què pren consciència de la limitació que suposa per a moltes famílies de Barcelona l’accés a la pràctica esportiva, que en la majoria dels casos ve donada per les barreres socials, econòmiques i/o culturals.

Per aquest motiu, posem els nostres esforços en evitar que cap nen ni nena es quedi sense la possibilitat de practicar esport, ja que les activitats apreses mitjançant el joc i l’Educació Física, serveixen com a fonament del desenvolupament holístic dels joves, actituds que són essencials per a la cohesió social.

A més, el Bàsquet serveix per sensibilitzar de manera activa als joves sobre la importància dels valors fonamentals, com l'honradesa, joc net, respecte, convivència i humilitat, entre d’altres. És per això que, aquest projecte pretén donar suport i ajuda a la pràctica esportiva de tots els infants, per tal de què tots ells puguin integrar-se en un grup de treball i desenvolupar-se com a persones i esportistes.

 

UNIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES

 UNIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES

  

El projecte d’Unió d’Escoles Esportives és un projecte de caràcter educatiu i social, que té per objectiu afavorir el ple desenvolupament integral dels infants a través de l’ESPORT.

Sense deixar d’entendre l’esport escolar com a eina educativa, l’FBC també impulsa l’activitat esportiva tant en el vessant lúdic com en l’aspecte competitiu, sempre adaptat als nivells de les diferents etapes. Entenent així la competició com a recurs per a fomentar la cultura de l’esforç i la constància.


  

Durant el present curs 2015-2016 ja estem treballant directe o indirectament a 25 ESCOLES ARREU DE BARCELONA, gestionant els seus serveis extraescolars i oferint serveis esportius i lúdics complementaris a la formació.

Addicionalment, també duem a terme trobades trimestrals entre els centres educatius què formen part del projecte Unió d’Escoles Esportives.

Cal destacar també la participació en grans esdeveniments esportius a Barcelona, en col·laboració amb l’NBA Europe o la Federació Catalana de Bàsquet, entre d’altres.

Aquest programa vol comptar amb la col·laboració de tots els clubs i escoles que s’hi vulguin adherir.

La intenció és, d’una banda, donar als tècnics de les diferents entitats l’oportunitat de poder treballar en aquesta activitat i, alhora, oferir avantatges als clubs i escoles que es vulguin sumar a la iniciativa.

 

  

 

 

 

Centre d’estudis

 

 

CENTRE D'ESTUDIS DE LA FUNDACIÓ 

 


 
Què és el Centre d'Estudis?

Des de la seva creació un dels objectius de la Fundació va ser procedir a iniciar la recuperació, classificació i conservació de tot tipus de documentació, publicacions, llibres, revistes, cartells, fotografies, vídeos, trofeus, medalles, joguines i altres objectes.

El seu conjunt reflecteix la història i evolució del basquetbol, la seva relació amb el món de l’esport, de l’educació física en general i de Catalunya en especial a través dels seus protagonistes: persones, clubs i entitats. En el decurs d’aquests anys, el fons ha anat creixent gràcies a les donacions de particulars, clubs, entitats i molt especialment de la Federació Catalana de Basquetbol i a les adquisicions de la pròpia Fundació.

El fons està a disposició de qualsevol persona que vulgui realitzar qualsevol tipus de recerca que fomenti el coneixement del basquetbol històric, sociològic, tècnic, etc.

Sovint és consultat per joves escolars i estudiants, historiadors, estudiosos, clubs i entitats a la recerca d’informació per a treballs, revistes, llibres i publicacions diverses.

Què és el que podeu trobar al Centre d'estudis?

 • Centre de documentació: · Arxiu

                                               · Biblioteca-Hemeroteca

                                               · Donacions                  

 • Museu
 • Centre d'activitats: · Exposicions

                                      · Publicacions

                                      · Concursos

                                      · Estudi i investigació 

 

 

Activitats del Centre d'Estudis:

 

 

Publicacions

PUBLICACIONS

Una de les finalitats de la Fundació és propiciar l’estudi de la història del bàsquet català, així com donar a conèixer aspectes notables i destacats de la seva trajectòria i el seus fonaments esportius, socials i culturals.

Amb aquests objectius la Fundació té cura de l’edició de llibres i opuscles diversos, que s’exposen a continuació:

 

EL BÀSQUET A CATALUNYA. Des dels orígens fins a l’any 1938. Lluís Puyalto Cebolla i Vicenç Navarro Vidal. Barcelona 2000. Amb la col•laboració de Caixa de Catalunya i la Federació Catalana de Basquetbol.
Primer volum de la història del bàsquet a Catalunya, on els autors han realitzat un ingent treball de recerca a fi deixar constància dels primers indicis del nostre esport, els clubs pioners, la creació de la Federació Catalana, els primers campionats, els primers partits de la Selecció Catalana, els moments socials i esportius d’aquests inicis, la guerra civil, etc.
EL BÀSQUET A CATALUNYA. Un lent despertar (1939 a 1955). Lluís Puyalto Cebolla. Barcelona 2006. Amb la col•laboració de la Fundació Catalana per a l’esport i la Federació Catalana de Basquetbol.
Segon volum de la nostra història, amb la difícil represa en la postguerra, la influència polític en l’esport, els campionats de la Federació Catalana i també els del F. De J., OAR, E. y D, l gran desenvolupament del teixit associatiu, els Jocs del Mediterrani a Barcelona, etc.
EL BÀSQUET A CATALUNYA. El desenvolupament d’una nova estructura esportiva (1956 a 1982). Lluís Puyalto Cebolla. Barcelona 2007. Amb la col•laboració de la Fundació Catalana per a l’esport i la Federació Catalana de Basquetbol. Tercer volum. Inici de les lligues estatals, aparició i posterior consolidació del professionalisme al bàsquet d’èlit, noves estructures de ls competicions, conversió de les federacions catalanes en entitats amb personalitat jurídica pròpia. Decret regulant l’activitat de les federacions esportives catalanes, iniciatives de la Federació Catalana de Basquetbol, etc.
bàsquet, bàsquet, bàsquet. Joan Guiu Torras. Barcelona 2000. Amb la col•laboració de a Federació Catalana de Basquetbol. Opuscle divulgatiu del nostre esport dedicat als escolars, amb un contingut didàctic on s’exposa l’origen del bàsquet, com s’hi juga, el reglament, els fonaments bàsics tècnics i tàctics, l’existència de la Federació i la Fundació, etc.
Selecció Catalana – Hindú Club de Buenos Aires. 80 anys. 25 de març de 1927. Joan Guiu Torras. Barcelona 2007. Amb la col•laboració de la Federació Catalana de Basquetbol. Llibret on es recull la celebració, en complir-se 80 anys, del primer partit de la Selecció Catalana masculina absoluta, davant el potent i famós equip argentí de l’Hindú Club de Buenos Aires que efectuava una gira per Europa, en l’any S’explica com es va gestar aquest encontre, la fitxa del partit, fotografies del partit i reproducció d’una sèrie de cròniques i articles de diaris esportius de l’època.

Per a l’adquisició de qualsevulla d’aquestes publicacions, dirigir-se a la Fundació del Bàsquet Català, Rambla Guipúscoa 27, 08018 Barcelona. Telèfon 933966620, de 16.00h a 19.00h.

 

Fins la present la Fundació ha efectuat les següents publicacions:

1997 Bàsquetfoto ’97. Catàleg Concurs Internacional fotografia del Basquetbol.

2000 El Bàsquet a catalunya. Des dels orígens fins l’any 1938. Lluís Puyalto Cebolla i Vicenç Navarro Vidal.

2000 Bàsquet, bàsquet, bàsquet. Joan Guiu.

2006 El Bàsquet a Catalunya. Un lent despertar (1939-1955). Lluís Puyalto.

2006 BQ. Art. 06. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.

2007 El Bàsquet a Catalunya. El desenvolupamentd’una nova estructura esportiva (1956-1982). Lluís Puyalto Cebolla.

2007 Selecció Catalana – Hindú Club de Buenos Aires 80 anys. Joan Guiu

2007 BQ. Art. 07. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.

2008 BQ. Art 08. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ. 

 

 

 

 

 

Activitats del Centre d’estudis

ACTIVITATS DEL CENTRE D’ESTUDIS

 

La Fundació del Bàsquet Català fonamenta aquesta àrea en tres camps, les publicacions pròpies, les realitzacions d’exposicions i el projecte d’Història Oral del Basquetbol Català.

 

1. Publicacions: Editar llibres, revistes, opuscles i altres, sobre el basquetbol i si s’escau realitzar llur divulgació. Fins el present la Fundació ha efectuat les següents publicacions:

 • 1997 Básquetfoto’97. Catàleg Concurs Internacional fotografia del Basquetbol.
 • 2000 El Bàsquet a Catalunya. Des dels orígens fins al any 1938. Lluís Puyalto Cebolla i Vicenç Navarro Vidal.
 • 2000 Bàsquet, bàsquet, bàsquet. Joan Guiu.
 • 2006 El Bàsquet a Catalunya. Un lent despertar (1939-1955). Lluís Puyalto. 
 • 2006 BQ.Art.06. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ. 
 • 2007 El Bàsquet a Catalunya. El desenvolupament d’una nova estructura esportiva (1956-1982).Lluís Puyalto Cebolla.
 • 2007 Selecció Catalana – Hindú Club de Buenos Aires 80 anys. Joan Guiu.
 • 2007 BQ.Art.07. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.
 • 2008 BQ.Art.08. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.

2. Exposicions: Realització de diferents exposicions amb temes propis del nostre esport. Aquestes exposicions poden ser itinerants, en ocasió d’esdeveniments puntuals i en els actes de la Ciutat del Bàsquet Català. Fins el present la Fundació ha participat en les següents exposicions:

Actualment:

 • Exposició permanent a la seu de la Fundació d’una part del seu fons
 • Exposició: “100 anys de basquetbol a Catalunya. Del Pati al Parquet” 

Altres exposicions:

 • 1999 Cornellà de Llobregat. “70 ANYS DE BÀSQUET A LA NOSTRA CIUTAT”.
 • 2000-2002 Barcelona. F.C.B. “ELS CARTELLS DE LA HISTÒRIA DEL BARÇA”
 • 2000 Lleida. “Ciutat del Bàsquet Català”. “BASQUET CATALÀ”.
 • 2002 Valls. 75è Aniversari A.A.E.E.T.. “EL BÀSQUET CATALÀ”
 • 2002 Mataró. “Ciutat del Bàsquet Català”. “MATARÓ BÀSQUET”.
 • 2004 L’Hospitalet de Llobregat. “Ciutat del Bàsquet Català”.
 • 2005 Badalona. “75è Aniversari Club Joventut de Badalona”.
 • 2006 Barcelona. FCBQ, obres “BQ.ART.06”.
 • 2007 Castellar del Vallès. “Ciutat del Bàsquet Català”. Obres “BQ.ART.06”.
 • 2007 Reus. Fira de Reus. Exposició sobre l’Esport Català.
 • 2007 Barcelona. FCBQ, obres “BQ.ART.07”.
 • 2008 Sitges. “Ciutat del Bàsquet Català”. Obres “BQ.ART.07”.
 • 2008 Barcelona. “75è Aniversari C. P. Roser”.
 • 2008 Barcelona. FCBQ, obres “BQ.ART.08”.
 • 2008 Barcelona. Saló de la Infància. Mostra de joguines de Basquetbol.
 • 2009 Blanes. “Ciutat del Bàsquet Català”. Fons de la Fundació, joguines.
 • 2009 Blanes. “Ciutat del Bàsquet Català”. Fons d’art de la FCBQ i la Fundació.

 

3. Història Oral del Basquetbol Català.

Projecte iniciat el setembre del 2013 per la recuperació de la història general del bàsquet català, a través de la visió personal dels seus actors: jugadors, entrenadors, àrbitres, directius i periodistes. Fem especial incidència en aquells aspectes més desconeguts com: els desplaçaments, el entrenaments i els seus horaris, les instal·lacions i els elements del bàsquet, pilotes, sabatilles, indumentària, cistelles. El dia a dia de l’actor des dels seus inicis i des d’un punt de vista diferent. Fins ara els personatges entrevistats:

 • Eduard Kucharski (inacabada)
 • Encarnación Hernández Ruiz
 • Marcel•li Maneja
 • Justo Conde
 • Enric Piquet
 • Joan Canals
 • Jordi Canals
 • Jaume Basso
 • Joan Riera
 • Pere Costa i Amigó

 

 Altres activitats realitzades pel Centre d’Estudis:

Concursos: Establir les bases, convocar i portar a terme concursos envers temes relacionats amb el basquetbol. Fins el present la Fundació ha efectuat els següents:

 • 1994 Concurs escolar de dibuix sobre el basquetbol.
 • 1994 Concurs escolar de redacció sobre el basquetbol.
 • 1997 EUROBASKET’97.
 • Concurs internacional de fotografia “BASQUETFOTO’97”
 • Concurs internacional de filatèlia “FILABÀSQUET’97”
 • Concurs internacional d’arts plàstiques.
 • 2006 Concurs d’Arts Plàstiques BQ.Art.06.
 • 2007 Concurs d’Arts Plàstiques BQ.Art.07.
 • 2008 Concurs d’Arts Plàstiques BQ.Art.08.

Estudi i investigació: Organització, participació i col·laboració en congressos, jornades, conferències, publicacions, seminaris i altres manifestacions relacionades amb l’estudi i recerca del basquetbol.

 • 2000 Manifest de les Escoles de Bàsquet de Catalunya. Sant Boi del Llobregat.
 • 2003 CBT 25 anys, d’Enric Pujol Cayuelas.
 • 2004 Què lluny ens ha portat. 75 anys C.B. L’Hospitalet, d’Enric Gil i Meseguer.
 • 2006 El Bàsquet Manresà i l’entorn, d’Antoni M. Puigmal.
 • 2006 Congrés Internacional de mini bàsquet de Catalunya. Manresa.
 • 2009 Jornades de Bàsquet Femení. Blanes.

 

Concurs MOSTRA D’ART BQ.ART.08

BQ. ART

 

L’any 2006 la Fundació va endegar aquesta iniciativa cultural, el “Concurs BQ.ART”, on deu joves artistes catalans es convocaven, cada any, per presentar les seves creacions, referides al basquetbol.

El concurs es va realitzar durant tres anys consecutius, 2006, 2007 i 2008, deixant-se de convocar amb l’aparició de la crisi que impossibilità dotar els premis de forma adient al nivell del concurs i dels artistes.

El concurs disposa d’unes bases, d’un comissari responsable d’escollir els artistes i d’un jurat format per persones de reconegut prestigi en el món de l’art (artistes, crítics, professors, acadèmics …) i representants de la Fundació, que elegeixen les obres a premiar.

L’any 2006 es convocà els artistes a tractar sobre la pilota de bàsquet.

L’any 2007, el tema sobre el qual treballar va ser les sabatilles de basquetbol, i el 2008 es va deixar la temàtica a criteri de cada artista.

Les obres poden ser presentades en qualsevol dels registres actuals de l’art, des de quadres convencionals, a fotografies, escultures, dibuixos, DVD, objectes tractats, etc.

De cada edició es realitza un catàleg amb totes les obres presentades, les seves fitxes tècniques i el nom de l’artista.

 

Enllaç al catàleg BQ.ART.08

 

BQ.ART0.06
BQ.ART0.07
BQ.ART0.08

 

Obres premiades:

· 2006      1r premi: vídeo sense títol (de 1’46”) de Rosa Caminals Lecha.

               2n premi: “Kanastol” (display), de David Moreno.

· 2007      1r premi: “Concentració” (quadre en pa d’or, acrílic sobre fusta  Entelada de 150x150x5 cm), de Ignasi Villares.

               2n premi: “Globetrotter” (composició amb un globus terraqüi de PVC, ceràmica, acer i sabatilles esportives, de 117x30x30 cm), de Toni Moranta.

               1r accèssit: “Fes-ho” (vídeo de 2’34”), de Joan Ill.

               2n accèssit: “Homenatge” (fotografia digital damunt dibond, de 65×100 cm), de Francisco Rodríguez Ayuso.

· 2008      1r premi: “Estigma” (vídeo de 2’50”), de Josep Manuel Alorda.

               2n premi: “Cistella d’or a l’art” (instal·lació de 132×65 cm) d’Albert Gusi.

 

 

Trofeu Històric del Bàsquet català

Festa Històrics del Bàsquet Català

 

Trofeu Històric del Bàsquet català

La Fundació els proclama anualment. En el decurs d’un sopar es distingeixen com a “Històrics del Bàsquet Català”, aquelles persones d’arreu de Catalunya que, des de diferents vessants (practicants, dirigents, tècnics, àrbitres, periodistes, etc.), han desenvolupat una dilatada tasca en pro del nostre esport i les seves entitats.

Descarrega't la llista dels Històrics del Bàsquet Català

 

 

 

{loadposition ride}
 

 

 

HISTÒRICS DEL BÀSQUET CATALÀ 2014

 

El divendres 25 d’abril, a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza es va celebrar la XXI edició de la Festa dels “Històrics del Bàsquet Català” que organitza anualment la Fundació del Bàsquet Català.

En aquesta festa es distingeixen un grup de persones del món del bàsquet català, de qualsevol dels seus àmbits (practicants, tècnics, dirigents, àrbitres, delegats, metges, fisioterapeutes, etc), que han desenvolupat una extensa i intensa tasca de servei a les seves entitats, gràcies a la qual aquestes han persistit i progressat, havent deixat una rellevat petja en la seva història i en el bàsquet català.

La festa va estar presidida pel Sr. Joan Fa, president de la Fundació i de l’FCBQ, acompanyat pel Sr. Gerard Figueras (director del Consell Català de l’Esport), pel Sr. Xavier Amador (gerent de l’Institut Municipal d’Esports), el Sr. Joan Villacampa (vicepresident CEEB), a més dels vicepresidents i patrons de la Fundació i directius de l’FCBQ.

La majoria dels guardonats assistiren acompanyats de familiars i amics de les seves entitats i clubs, fet que atorga a la festa-sopar un ambient de familiaritat i amistat altament entranyable. S’aplegaren 130 comensals que gaudiren d’una reunió que es significa per la forma en que es desenvolupa i per l’ambient que s’estableix al llarg de la nit, especialment quan es llegeixen unes breus trajectòries de cada guardonat on es subratlla la seva aportació al bàsquet català, motiu de la seva distinció.

Enguany els guardonats foren:

Miquel Albanell (Picadero JC i FC Barcelona), Carme Arnau (CB Cabrera), Toni Bové (FC Barcelona) Jaume Calopa (CB Arenys), Dolors Carbonell (Hispano Francés), Jesús M. Canga (CB Sant Gabriel-Sant Adrià), Pilar Landeira (C. d’Àrbitres de l’FCBQ), Josep Marcé (C. d’Àrbitres de l’FCBQ), Ricard Rodón (CB Sant Josep), Montserrat Torras (CB Olot, Cor de Maria i Escola Pia d’Olot), Pere Torres (CB Amposta), Josep Vendrell (ACB i FC Barcelona), Antoni Ximenes (CB Pedagogium) i a títol pòstum Manel Comas.

Al marge dels representants de totes les entitats relacionades amb els guardonats, altres membres de destacats clubs catalans, com SESE, BAM, JAC,  Joventut de Badalona, o destacades figures del bàsquet i l’esport català com Maria Planas, Neus Bartran, Manel Flores, Pere Sust o Francesc Rodríguez, acompanyaren els guardonats.

 

Col·labora

 

COL·LABORA AMB NOSALTRES

 

El manteniment i desenvolupament de les diverses Activitats i àmbits de la Fundació, requereix disposar de recursos econòmics i d’incorporar nous elements pel fons històric.
Els recursos econòmics, regulats pel pressupost anual, s’obtenen bàsicament de les quotes anuals dels associats i de patrocinis/aportacions puntuals.

L’ampliació del fons històric s’aconsegueix amb les donacions d’entitats, clubs i particulars, així com de compres diverses.

Fent-se soci col·laborador:

Mitjançant la quota anual de col·laborador (60€ , deduïbles a l’lRPF).

Fent una aportació única i puntual (deduïble a l’IRPF).

Es pot fer via telefònica i/o extraient de la web el formulari d’inscripció.

Patrocini col·laborador:

Patrocinant l’organització d’esdeveniments, activitats o actes que promocioni la Fundació.

Fent donacions:

Un dels nostres objectius principals és el d’ampliar el fons documental de la Fundació. En l’actualitat la via primordial d’entrada de documentació són les donacions particulars, tant dels clubs com de persones; i també la cessió temporal. És per això que, demanem col·laboració i oferim les nostres instal·lacions i serveis per recollir, classificar i conservar els documents, fotografies, insígnies, medalles, revistes, samarretes, etc. que ens vulgueu fer arribar.

A l’Arxiu Històric i el Museu, es disposa de documents i material esportiu de persones /entitats tan significades com el Pare Eusebi Millán, Marcel·li Maneja, Joan Canals, Germans Costa i Amigó, JAC Sants, Manuel Espín, Enric Piquet, Josep M. Soro, Joan Riera, Lluïsos de Gràcia, Jusato Conbde, Joan Fa, Joan C. Mitjana, Alfonso Martínez o Joventut de Badalona, entre molts d’altres.

Què oferim?

Pel fet de ser col·laborador, podràs gaudir de les nostres instal·lacions i materials amb l’assessorament del nostre personal especialitzat, participar en les diferents activitats socials i culturals, rebre informació periòdica de les activitats i serveis organitzades per la Fundació del Bàsquet Català. Col·laborar amb clubs i entitats, recolzant-los en la celebració de les seves efemèrides, celebracions, etc.

 

Descarrega't la butlleta d'inscripció com a col·laborador

 

 

Fulls Informatius

FULLS INFORMATIUS

 

Les diverses activitats i esdeveniments destacats de la Fundació es recullen en un butlletí de notícies, L’Informatiu, generalment d’un sol full i de periodicitat mensual o bimensual.

El nº1 es va publicar al gener del 2011 i ha tingut regularitat fins el març de 2014, amb 39 números editats, que es poden consultar en aquesta web de la Fundació i fer-ne impressió.

Diferents raons d’índole estructural i administratiu varen aturar la continuïtat, que es reprendrà amb l’edició del nº 40 (octubre-novembre 2015).

 

· L’INFORMATIU

Anteriors

 

 

 

Contacte

 

CONTACTA AMB LA FUNDACIÓ

 

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

Rambla Guipúscoa, 27 2n

08018 – Barcelona

Telèfon: 933966620

Fax 933237760

 

Correu electrònic:

General: fundacio@basquetcatala.cat

Secretaria General de la Fundació: secretaria.fundacio@basquetcatala.cat

Centre d'Estudis: historia.fundacio@basquetcatala.cat

Departament de Promoció: promocio.fundacio@basquetcatala.cat

 

Horari d'atenció:

de dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h