Concursos

CONCURSOS

 

A fi d'estimular d’estimular el coneixement i la participació en el nostre esport, es convoquen concursos envers temes relacionats amb el basquetbol.

Fins el present s’han efectuat els següents:

1994 Concurs escolar de dibuix sobre el basquetbol.

1994 Concurs escolar de redacció sobre el basquetbol.

1997 EUROBASQUET '97.

                    Concurs internacional de fotografia "BASQUETFOTO 97'"

                    Concurs internacional de filatèlia "FILABÀSQUET '97"

                    Concurs internacional d'arts pl'astiques.

 

2006 Concurs d'Arts Plàstiques BQ. Art. 06.

2007 Concurs d'Arts Plàstiques BQ. Art. 07.

2008 Concurs d'Arts Plàstiques BQ. Art. 08.